CAEF uttalande om råmaterialbrist och höga elpriser