IED

Revidering av Industriemissionsdirektivet (IED)

Parallellt med arbetet med gjuteri-BREF kommer EU-kommissionen under året att revidera hela IED. Man vill bland annat skärpa lagstiftningen, koppla in klimatfrågor samt öka harmoniseringen i EU.

Inför revideringen av IED har man ute två olika publika förfrågningar. En riktad till alla medborgare i EU och en för intressenter som direkt berörs av IED dvs. bland annat Gjuteriföreningens medlemmar.

Gjuteriföreningen representerar Teknikföretagen i Svenskt Näringslivs arbetsgrupp som ska ta fram en ståndpunkt till framför allt den delen som riktar sig till intressenter. Vi har även en dialog med CAEF som troligen också kommer att lämna svar. Det blir Tyskland och Sverige som i så fall tar fram ett förslag som sedan skickas på remiss till samtliga länder.

IED berör direkt de 25 största gjuterierna men i Sverige berörs även de mindre när de söker nya miljötillstånd. Den kommande BREF:en för gjuterier kommer i detta sammanhang att bli ännu viktigare och påverka förutsättningarna för branschen.