Klimatindikatorn

Emissionen från elanvändningen för smältning av metall som krävs för tillverkning av ett ton gjutgods plus transport till kund i Sverige.

Metallslag Sverige
Järn 72
Stål (induktionsugn) 87
Stål (Ljusbågsugn) 74
Aluminium 67
Magnesium 75
Mässing 60
Brons 53
Zink 52

Utsläpp i kilo CO2 per ton gjutgods*

* Emissionen från elanvändningen för smältning av metall som krävs för tillverkning av ett ton gjutgods plus transport till kund i Sverige.