Metalliska Material

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

Metallindustrins långa tradition av att utveckla och producera avancerade material gör att man idag verkar inom hela kedjan från gruvbrytning och smältmetallurgi till metallers bearbetning, formning och egenskaper.

Metalliska material var bland de första att bli Strategiska innovationsprogram, en satsning som drivs av VINNOVA - Sveriges innovationsmyndighet, Energimyndigheten och forskningsrådet Formas.

 

Tanken bakom satsningen är att öka innovationsförmågan inom näringsgrenar som är viktiga för Sverige och har potential att bli ännu viktigare, genom att stimulera samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi.

Sedan projektets start till nu har Svenska Gjuteriföreningen investerat 4 miljoner som vi växlat upp till 170 miljoner kronor i gjutrelaterade projekt. 

Mer information finner du på www.metalliskamaterial.se

 

 

Metalliska material är ett samarbete mellan