Uppdatering av Gjuterihandboken

Vi önskar att alla som läser och använder sig av Gjuterihandboken att dela med sig av synpunkter och förslag på förbättringar. För utvecklingen står inte still, så en ständigt uppdaterad och aktuellt Gjuterihandbok är viktigt.

Vi på Gjuteriföreningen är mycket stolta över Gjuterihandboken. Vi vet att den används både av våra medlemmar och deras kunder. Våra medlemmar använder gjuterihandboken som ett uppslagsverk och som en lärobok. Våra medlemmars kunder använder gjuterihandboken för att konstruera gjutgods med bättre gjutbarhet. Dessutom är gjuterihandboken en viktig kunskapskälla vid utbildning och kompetensutveckling. Att ha en ständigt uppdaterad och aktuell Gjuterihandbok är viktigt. Utvecklingen står inte still varför ny kunskap kontinuerligt behöver integreras.

Gjuteriföreningen och RISE har nu kommit överens om att gå igenom 1/3 av gjuterihandboken varje år. Större behov av omskrivning kan resultera i separata projekt medan mindre korrigeringar görs direkt. Som första steg kommer vi att korrigera mindre saker som vi redan nu har på en lista. Under 2020 kommer kapitel 1-7 gås igenom. 2022 har vi därmed reviderat hela gjuterihandboken och kommer 2023 att börja om igen med kapitel 1-7.

Vi ber er alla som läser och använder gjuterihandboken att skicka in era synpunkter och förslag till förbättringar till patrik.svanangen@ri.se.

Vi kommer även att förnya sponsorsavtalen. Om ditt företag är intresserad av att synas på ett positivt sätt som sponsor av gjuterihandboken skicka gärna ett mail till per.ola.post@gjuteriforeningen.se.

Allt detta arbetet leds av Per Ola Post, som gärna tar emot synpunkter och hejarop.

Vill du redan nu ta del av innehållet i Gjuterihandboken, klicka här.