Hemställan om lagändring avseende metallurgisk process