Silléns Innovationsfond

Silléns Innovationsfond belönar innovationer inom området gjuteriteknik. Syftet är att öka intresset för uppfinnarverksamhet och bidra till gjuteriindustrins utveckling. Med området gjuteriteknik avses: metallurgi, metallografi, form- och kärntillverkning, smältning och metallbehandling, legeringar, efterbehandlingar, gjutgodsdesign, gjutgodsberedning, planering samt processtyrning och miljö.
Innovationerna skall innebära något uppenbart nytt och något som är praktiskt användbart. Innovationen kan t.ex. lösa ett problem på ett nytt sätt, innebära en förenkling, besparing eller på annat sätt medföra en fördelaktig lösning. Innovationen behöver inte vara patenterbar för att vara belöningsbar. Även idéer som belönats av gjuteriets förslagskommitté är aktuella.

Ansök

Är du direkt eller indirekt verksam inom Svensk gjuteriindustri och har någon idé som genomförts inom de senaste tre åren så är du kvalificerad att ansöka om stipendiet.
Årligen utdelas stipendier till en eller två personer eller en grupp av personer. Beloppet uppgår till 50 000 kronor. Ansökningar behandlas av Gjuteriföreningens Forskningsråd.

Skicka in ditt bidrag nedan. Sista inlämningsdag är den 30 november.

Kontakt

Kort rubrik för innovationen (t.ex. ”Metod för att reducera grader på gjutgods”.). Beskrivning av innovationen. Vad är syftet? Hur är problemet löst? Vilka positiva effekter har innovationen medfört? När gjordes innovationen?