Nätverk

Vi strävar efter att ha nätverk som tar upp relevanta och aktuella frågeställningar. Hör av dig till oss på kansliet om du har du idéer eller förslag på nya nätverk eller önskar delta i något av våra befintliga. Här listar vi pågående nätverk som finns just nu:

Branschfrågor

 • Styrelse
 • Arbetsutskott
 • Branschråd

 

Forskning-och kompetensfrågor

 • Forskningsråd
 • Forskningsgrupp järn
 • Forskningsgrupp stål
 • Forskningsgrupp metall och pressgjutning
 • Kompetensråd
 • Styrgruppen för kompetensfrågor
 • CIC
 • Metalliska material

 

Bevakning/Påverkan

 • Kvarts
 • Furan
 • Hygieniska gränsvärden
 • Energi och klimat
 • Elektromagnetiska fält
 • Energiskatt
 • RATT (Teknikföretagen)
 • Energi o klimat (Svenskt Näringsliv)
 • Samverkan (Naturvårdsverket)
 • CAEF
 • BREF-processen

 

Specifika ämnen

 • Energisparnätverk (Energikontoret)
 • Miljö
 • Exponering för CO och SO2
 • Energiförsörjning

 

Klicka på bilden för att ta del av organisationsbilden samt kontaktuppgifter till personer i de respektive råden och grupperna.