Satsning för att höja attraktiviteten i branschen

Ett 50-tal gymnasieelever kommer under våren att besöka RISE i Jönköping. Syftet är att ge en fördjupad bild av gjuteribranschen och även försöka höja attraktiviteten. Eleverna kommer att få insyn i verksamheten både genom teoretiska och praktiska moment.

Att ta fram en gjutform i sand och vara med under gjutningen. Att lyssna på forskare från RISE om moderna konstruktionsmodeller och det senaste inom additiv tillverkning. Det är några av de delar som den första gruppen av elever från Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping fick uppleva under sitt besök på RISE i Jönköping.

– Det som ni arbetar med här på RISE är relevant för allt som vi håller på med på teknikprogrammet. Det är fantastiskt att eleverna nu får möjlighet att se hur det fungerar i verkligheten och få en förståelse för gjutprocessen, säger Andrew Galbraith, lärare på Erik Dahlbergsgymnasiet.


Attraktiviteten en central fråga

Arrangemanget finansieras av Svenska Gjuteriföreningen och är knutet till Materialens år som är en satsning från Jernkontoret och en aktivitet inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material. Ett av målen med satsningen Materialens år är just att få fler människor intresserade av material och locka fler att studera ingenjörsutbildningar.
RISE i Jönköping jobbar i flera projekt där attraktiviteten i branschen är en central fråga. Besöken av gymnasieelever är en av de mer konkreta aktiviteter som RISE i Jönköping har genomfört.


Få en fördjupad bild av branschen

– Den samlade bilden när det gäller att attrahera arbetskraft är dyster för hela tillverkningsindustrin och när det gäller gjuteriindustrin ser det väldigt dystert ut. Det här är ett sätt att försöka höja attraktiviteten i branschen och min förhoppning är att eleverna går härifrån med en fördjupad bild av vad ett gjuteri är och vilken mängd olika kompetenser som behövs för att skapa gjutna komponenter. Vi satsar hårt på att de som besökt oss ska gå härifrån med en betydligt mer positiv inställning till gjuteribranschen, berättar Patrik Svanängen, utbildningsledare på RISE.


Text och foto: Sofia Öggesjö