Strategidagarna 2019

Välkommen till Svenska Gjuteriföreningens strategidagar och CIC:s forskning- och kompetensöverföring på Scandic Elmia i Jönköping den 2-3 oktober.

Svenska Gjuteribranschens nyligen reviderade branschagenda ligger som grund för årets strategidagar med temat ”Konkurrenskraftig och hållbar produktion”. Deltagarna kommer få ta del av intressanta föredrag. Bland annat så kommer Jonas Willaredt från Husqvarna att prata om cirkulär ekonomi, en representant från Energimyndigheten kommer att presentera de största utmaningarna vid omställningen till 100 procent förnybar energi och slutligen kommer Scanias gjuterichef Dan Lindström att berätta om varför man valde att bygga det nya gjuteri i Sverige.

Dag två blir det en workshop där deltagande medlemmar sätter riktningen för föreningens arbete inför det nästkommande året. I anslutning till Strategidagarna så hålls CIC:s forskning- och kompetensöverföring där Jönköping University och RISE Swecast presenterar pågående och avslutade projekt.

 

All information samt program för evenemangen:

Strategidagarna 2019 och CIC:s Forskning- och kompetensöverföring.

Anmälningsformuläret är nu stängt.