Hemställan om lagändring avseende metallurgisk process

Svenskt Näringsliv, Jernkontoret och Gjuteriföreningen hemställer härmed om att regeringen omgående gör ett tillägg i energiskattelagen som ger en enhetlig skattebefrielse för bränslen och el som förbrukas i metallurgiska processer, och därmed konkurrensneutralitet i valet av energikälla. Den nuvarande bestämmelserna om skattebefrielse för bränslen och el som förbrukas i metallurgiska processer har olika lydelser, vilket hämmar utvecklingen av fossilfria alternativ och ökar den administrativa bördan.

Ladda ned hemställan här.

Ladda ned bilagan här.